ඔබේ බදු පළාතේ සංවර්ධනයට

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය

sripada
office
office
office
office

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය

අපගේ දැක්ම                 

සබරගමුව අනභිබවනීය පෙර ගමනකට ප්‍රමුඛ මුල්‍ය ශක්තිය වෙමින් දිවයිනේ විශිෂ්ටතම පළාත් ආදායම්  දෙපාර්තමේන්තුව වීම.

…………………………………………………………………..

අපගේ මෙහෙවර

  • සබරගමුව පළාත තුළ තමන් ගෙවීමට බැඳී ඇති බදු ගෙවීම සඳහා බදු ගෙවිය යුතු ජනතාව ස්වේච්ඡා අනුකූලතාව මත දිරිගැන්වීම.බදු ගෙවීමෙන් වැළකී සිටින්නන්ගෙන් නීතිය යටතේ බදු සහ ගාස්තු එක්රුස් කිරීම.පළාතේ පොදු මහජනතාවගේ ආර්ථිකමය සහ සමාජමය අභිවෘද්ධිය උදෙසා මූල්‍යමය දායකත්වය ලබාදීම.

අයුබෝවන්!   

 බදු සමග පෙරට 

සබරගමුව පළාතේ පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවියට පිවිසීමට ඔබට ස්තූතියි.

13 වන ආණ්ඩුක්රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් 13 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මගින් පනවා ඇති බදු සහ ගාස්තු එකතු කිරීම නියාමනය කිරීමේ නියෝගයක් සබරගමු පළාතේ 1990 අංක 06 දරන මුදල් පනතේ ස්ථාපිත කරන ලදී.

ඒ අනුව මුදල් ඇමති සහ ප්‍රධාන ලේකම්විසින් සබරගමු පළාතේ බදු හා ගාස්තු එකතු කිරීමේ ප්‍රධාන ආයතනය ලෙස පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත බලය පවරා ඇත. 

 

 

මාසික වැඩසටහන්

නොතාරිස්වරුන් හා නීතීඥවරුන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් 2018/2/28 දින පස්වරු 2.30ට කෑගල්ල තැපැල් ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වේ.

මැණික් පතල
සිංහරාජ වනාන්තරය
මැණික්